ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Υπάρχουν πολλά είδη πολεμικών τεχνών .Προσωπικά έχω ασχοληθεί με το jiu-jitsu και το Μui-Τaι.Oι βασικές κατηγορίες είναι αυτές που στηρίζονται σε λακτίσματα,αυτές που στηρίζονται σε λαβές και ο συνδυασμός αυτών.Επίσης υπάρχει η όρθια πάλη και το έδαφος.

Αναπτύσεται ένας συνδυασμός δεξιοτήτων και δυνατοτήτων όπως αυτοπειθαρχία,ταχύτητα,ευλιγισία,έκρηξη οι οποίες ουσιαστικά μας βοηθούνε να αυξήσουμε το επίπεδο δόνησης μας.Οι πολεμικές τέχνες σαν ένα απο τους καλύτερους τρόπους για να αναπτύξουμε τον ενεργειακό μας μαγνήτη.https://en.wikipedia.org/wiki/Martial_arts

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_martial_arts

www.blackbeltwiki.com/martial-arts-styles

https://www.youtube.com/watch?v=CBBx08fSytk