Διαλογισμός- Δονήσεις σύνδεση 3ου τσάκρα με τσάκρα κεφαλής


1/   Η βασική δόνηση συμφώνου για το 3ο τσάκρα είναι το ρ.Μπορούμε να προσθέσουμε απο φωνήεντα το α η το ου.

Δηλαδή:ΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡ -η γλώσσα να πάλλεται στον ουρανίσκο

2/Η βασική δόνηση για τα τσάκρας της κεφαλής (6ο-7ο) είναι ο βόμβος που κάνουν οι μέλισσες η κάποια ζουζούνια.(οι μέλισσες ήταν ιερά ζώα στην αρχαία Αίγυπτο ακριβώς για αυτόν τον λόγο).Αυτός ο βόμβος μπορεί με κάποιες παραλλαγές να γίνει δονώντας τα εξής σύμφωνα:

α/Μ: ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ -η γλώσσα ακουμπάει στον ουρανίσκο

β/Δ:ΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔ-η γλώσσα πάλλεται ακουμπώντας ελαφρά στην πάνω οδοντοστοιχία

γ/ΜΠ-ΟΥ:ΜΠ/ΜΠ/ΜΠ/ΜΠ/ΜΠ/ΜΠ/ΜΠ/ΜΠ-ΟΥ-η γλώσσα ακουμπάει στον ουρανίσκο,δονούνται τα δόντια που ακουμπάνε ελαφρά μεταξύ τους καθώς και τα χείλη που είναι μισόκλειστα

δ/ΓΚ:ΓΚ/ΓΚ/ΓΚ/ΓΚ/ΓΚ/ΓΚ/ΓΚ/ΓΚ/ΓΚ/ΓΚ/ΓΚ-ΟΥ- και εδώ η γλώσσα ακουμπάει στον ουρανίσκο,δονούνται τα δόντια που ακουμπάνε ελαφρά μεταξύ τους καθώς και τα χείλη που είναι μισόκλειστα

ε/Ν:ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ- η γλώσσα ακουμπάει στην πάνω οδοντοστοιχία,δονούνται τα δόντια που ακουμπάνε ελαφρά μεταξύ τους καθώς και τα χείλη που είναι μισόκλειστα

Α/Ξεκινάμε απο πάνω πρός τα κάτω:

Δοκιμάζουμε αρχικά ποιές δονήσεις είναι πιο καλές για εμάς:το Μ,το Δ,το Γκ,το Μπ,το Ν.Εστω ότι μας αρέσει το Μ,το Μπ και το Γκ


Γιόγκικη πλήρης εισπνοή με μύτη:λεκάνη,κοιλιά,θώρακας εκπνοή:ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ 3 φορές.Φανταζόμαστε ένα μώβ-λευκόχρυσο φώς να μπαίνει απο την κορυφή του κεφαλιού μας,δεξιόστροφα και να μας κατακλύζει.Νοιώθουμε τη δόνηση σε όλο μας το σώμα

Γιόγκικη πλήρης εισπνοή με μύτη:λεκάνη,κοιλιά,θώρακας εκπνοή:ΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡ 1 φορά.Φανταζόμαστε ένα κίτρινο λευκόχρυσο φώς να μπαίνει απο το τρίτο τσάκρας(2 δάχτυλα πάνω απο τον ομφαλό) ,δεξιόστροφα και να μας κατακλύζει/απο μπροστά και απο πίσω.Νοιώθουμε τη δόνηση σε όλο μας το σώμα

Αυτός είναι ένας κύκλος -κάνουμε για αρχή 3

Μένουμε λίγο ήσυχοι και κοιτάμε πως νοιώθουμε

Κάνουμε απο  3 κύκλους με το Μπ αντι για Μ και το Γκ αντί για Μ.Κοιτάμε πως νοιώθουμε κάθεφορά και αφήνουμε τον εαυτό μας να αποφασίσει ποιό συνδυασμό θα κρατήσει

Σε όλα τα σύμφωνα το χρώμα είναι μωβ-λευκόχρυσο με εξαίρεση το  Δ που είναι λουλακί-άσπρο/ασημί.Στο Ρ το χρώμα είναι πάντα κίτρινο -λευκόχρυσο/όπως το φώς του ήλιου.

Μπορούμε να προσθέσουμε φωνήεντα η να δονούμε λέξεις:

π.χ.ΜΟΟΟΟΟΟΟΟ-ΡΑΑΑΑΑΑΑΑ η ΜΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥ-ΡΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ(μια παραπλήσια δόνηση Αμον-Ρα ηταν ο αρχαίος Αιγύπτιος Θεός  του πλούτου και της δύναμης.)

ΓΚΟΥΓΚΟΥΓΚΟΥΓΚΟΥ-ΡΟΥΟΥΟΥΟΥ(Γκουρού =Δάσκαλος στη Σανσκριτική/αρχαία ινδική γλώσσα)

ΔΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ-ΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡ(Δώρ ο αρχαίος Θεός του πολέμου των Βορείων λαών)

Βλέπουμε εδώ οτι ο,τιδήποτε ξεκλείδωνε την δύναμη των τσάκρα οι αρχαίοι του έδιναν θεεικές διαστάσεις)


Β/Απο κάτω πρός τα πάνω


Η βασική δόνηση είναι όπως είπαμε ΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡ με την γλώσσα να πάλετται στον ουρανίσκο/χρώμα κίτρινο-λευκόχρυσο

Και εδώ με τον ίδιο τρόπο:

ΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡ(3 φορές)-ΜΜΜΜΜΜΜΜ(1 φορά)

ΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡ-ΓΚΓΚΓΚΓΚΓΚΓΚΓΚΓΚΓΚΓ

ΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡ-ΜΠΜΠΜΠΜΠΜΠΜΠΜΠ

ΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡ-ΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔ

ΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡ-ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ

Προσθέτοντας φωνήεντα:

ΡΡΡΑΑΑΑΑΑΑΑ-ΟΥΟΥΟΥΟΥΜΜΜΜΜΜΜΜ

ΡΡΡΑΑΑΑΑΑΑΑ-ΟΥΟΥΟΥΟΥΝΝΝΝΓΚΓΚΓΚΓ

ΡΡΡΑΑΑΑΑΑΑΑ-ΟΥΟΥΟΥΟΥΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔ

ΡΡΡΑΑΑΑΑΑΑΑ-ΟΥΟΥΟΥΟΥΜΠΜΠΜΠΜΠΜ

ΡΡΡΑΑΑΑΑΑΑΑ-ΟΥΟΥΟΥΟΥΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ


-Σε κάθε εκπνοή στο Ρ πιέζουμε το διάφραγμα πάνω και μπρός

-Τέλος μπορούμε σε κάθε εκπνοή εναλλάξ να σφίγγουμε το περίνεο(1ο τσάκρα) και στην επόμενη εκπνοή να το σπρώχνουμε πρός τα κάτω(όπως στην αφόδευση).Φανταζόμαστε ένα κόκκινο-λευκόχρυσο φώς που έρχεται δεξιόστροφα στους άντρες -αριστερόστροφα στις γυναίκες απο το κέντρο της γής και μπαίνει απο το 1ο τσάκρα


Πειραματιζόμαστε με όλες αυτές τις δονήσεις και κρατάμε ο,τι είναι καλύτερο για εμάς.Σιγά-σιγά θα αρχίζουμε να νοιώθουμε όλο το σώμα μας απο το διάφραγμα και πάνω να χαλαρώνει και να μεγαλώνει και ταυτόχρονα μια πολύ μεγάλη δύναμη απο την λεκάνη να πιέζει να βγεί πρός τα πάνω.Όσο παιρνάει ο καιρός θα δούμε πολλές καλές αλλαγές γύρω μας :θα έρχονται άνθρωποι,λεφτά,επιτυχίες κλπ.Καλή επιτυχία!