Το (ρήμα)Θέλω,ο Συντονισμός και η Ασθένεια στην καθημερινή ζωή